Kuipers tekst en training Communicatie- en tekstbureau voor sterke concepten en doeltreffende middelen. Training:Praktische schrijftrainingen: beter, sneller en met meer plezier leren schrijven Tekstproductie: Voor doeltreffende en lezersgerichte teksten Optimalisering van bedrijfsprocessen via - standaardcorrespondentie - formats - taalhuisstijl Schrijftrainingen voor startende en gevestigde ondernemers: folders en webteksten schrijven voor het eigen bedrijf. Incompany schrijftrainingen voor bedrijven, overheden en de non-profitsector. Individuele schrijfcoaching voor ondernemers, medewerkers en particulieren. Tekstwerk: schrijven, redigeren, corrigeren. Standaardcorrespondentie en formats: analyseren, (her)schrijven. Taalhuisstijl: ontwikkelen en implementeren. Kuipers tekst en training (1994) is een trainings- en adviesbureau voor schriftelijke communicatie. Na haar studie Nederlandse taal- en Letterkunde (UvA) was Irene Kuipers geruime tijd werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs. Sinds 1987 werkt zij als tekstschrijver, trainer en adviseur voor overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Daarnaast begeleidt zij startende, doorstartende en gevestigde ondernemers bij het schrijven van teksten voor hun bedrijf. Kuipers tekst en training werkt samen met professionele communicatietrainers, tekstschrijvers, redacteuren en vormgevers. Verder onderhoudt zij goede contacten met organisaties die startende ondernemers adviseren en begeleiden, zoals STEW en de Ondernemershuizen in Amsterdam. Een eigen bedrijf? Schrijf zelf uw teksten voor web of folder Veel startende en gevestigde ondernemers namen de uitdaging aan. Zij - volgden 4 dagdelen schrijftraining - maakten 5 gerichte huiswerkopdrachten - kregen veel tekstcommentaar - lieten de eindredactie aan de trainer over en sloten de training af met de verlangde tekst Kuipers tekst en training E info@kuiperstekstentraining.nl W www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl


Incompany-schrijftrainingen

Voor bedrijven, overheden en de non-profitsector

In korte, pittige trainingen leren we uw medewerkers sneller en beter te schrijven. Helder, doeltreffend en klantgericht.

Toegesneden op de organisatie
Welke tekstsoorten er aan de orde komen is afhankelijk van uw vraag: brieven, memo's, e-mails, vergaderverslagen, rapporten, beleidsnota's, persberichten of een combinatie. Elke schrijfcursus snijden we volledig toe op de organisatie, rekening houdend met huisstijl, voorschriften, formats en bedrijfscultuur. De deelnemers werken voornamelijk met teksten die ze zelf tijdens hun werk geschreven hebben. Ook in de cursusmap treffen ze tekstmateriaal van de eigen organisatie aan.

Optimalisering van bedrijfsprocessen
Soms blijkt tijdens een schrijftraining dat bepaalde bedrijfsprocessen niet optimaal zijn. Het ontbreekt de medewerkers bijvoorbeeld aan heldere richtlijnen, de standaardcorrespondentie is verouderd, de communicatie tussen afdelingen hapert, of een format levert problemen op. Natuurlijk bespreken we dergelijke bevindingen met u als opdrachtgever. We denken met u mee en adviseren u desgewenst over structurele oplossingen, zoals het herzien van formats of standaardbrieven, of het ontwikkelen van een taalhuisstijl.

Taaldagen
Zoekt u voor uw medewerkers een opfristraining of -workshop die niet zozeer aan een tekstsoort gebonden is, maar uitsluitend over correct taalgebruik gaat? Vraag dan naar onze Taaldagen.

 

 

Trainingen

- praktijkgericht
- op alle niveaus
- in kleine groepen
- veel oefenmogelijkheid
- individueel tekstcommentaar
- handige checklists
- cursusmap als naslagwerk

Deelnemers: max. 10
Prijs: op aanvraag