Kuipers tekst en training Communicatie- en tekstbureau voor sterke concepten en doeltreffende middelen. Training:Praktische schrijftrainingen: beter, sneller en met meer plezier leren schrijven Tekstproductie: Voor doeltreffende en lezersgerichte teksten Optimalisering van bedrijfsprocessen via - standaardcorrespondentie - formats - taalhuisstijl Schrijftrainingen voor startende en gevestigde ondernemers: folders en webteksten schrijven voor het eigen bedrijf. In-company schrijftrainingen voor bedrijven, overheden en de non-profitsector. Individuele schrijfcoaching voor ondernemers, medewerkers en particulieren. Tekstwerk: schrijven, redigeren, corrigeren. Standaardcorrespondentie en formats: analyseren, (her)schrijven. Taalhuisstijl: ontwikkelen en implementeren. Kuipers tekst en training (1994) is een trainings- en adviesbureau voor schriftelijke communicatie. Na haar studie Nederlandse taal- en Letterkunde (UvA) was Irene Kuipers geruime tijd werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs. Sinds 1987 werkt zij als tekstschrijver, trainer en adviseur voor overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Daarnaast begeleidt zij startende, doorstartende en gevestigde ondernemers bij het schrijven van teksten voor hun bedrijf. Kuipers tekst en training werkt samen met professionele communicatietrainers, tekstschrijvers, redacteuren en vormgevers. Verder onderhoudt zij goede contacten met organisaties die startende ondernemers adviseren en begeleiden, zoals STEW en de Ondernemershuizen in Amsterdam. Een eigen bedrijf? Schrijf zelf uw teksten voor web of folder Veel startende en gevestigde ondernemers namen de uitdaging aan. Zij - volgden 4 dagdelen schrijftraining - maakten 5 gerichte huiswerkopdrachten - kregen veel tekstcommentaar - lieten de eindredactie aan de trainer over en sloten de training af met de verlangde tekst Kuipers tekst en training E info@kuiperstekstentraining.nl W www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl

Portfolio Irene Kuipers
- niet volledig, wel representatief -

Tekst

 • Acupunctuur bij dieren - webteksten
 • Centrum Vrouw en Milieu, Utrecht - brochure
 • Gemeente Amsterdam, Cluster Sociaal - brochure, interviews en artikelen, factsheets; de eindredactie van folders, bestuurlijke teksten, rapporten, brieven, evaluatierapport pilot jeugdwerkloosheid, enz.
 • GGZ Drenthe - Wij zien mensen (boekje) en interviews voor de website
 • IP Marketing - advertentie, mailing
 • MJD, Welzijnsorganisatie Groningen - Zelf en samen (boekje)
 • MMLab Metaal - webteksten
 • NV Databank, Woerden - persbericht, brochure
 • Regionaal Ondersteuningsteam AA en ZaWa (inkoop jeugdhulp) - nieuwsbrieven, webteksten, brieven, verslagen
 • Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen - artikelen, interviews, verslagen, nieuwsbrieven en webteksten
 • Stadskrant Haarlem, artikelen en interviews
 • The-Desk - brochure, webteksten, persberichten


Training

 • Belastingdienst - Corresponderen en Controlerapporten schrijven
 • CBS - Rapporteren en Tekstschrijven
 • Centrum Vrouw en Milieu, Utrecht - Wervend schrijven
 • Dienst der Domeinen (Min. v. Fin.) - Eigentijds corresponderen
 • Domeinen Roerende Zaken - Hoorverslag en klachtafhandeling
 • Domeinen Roerende Zaken (Min. v. Fin.) - Klantgerichte e-mails schrijven
 • Drinkwaterleiding Rotterdam - Corresponderen
 • Gemeente Bussum - Klantgericht schrijven
 • Gemeente Hilversum - Klantgericht communiceren
 • Informatiseringsbank - Controlerapporten
 • Kluwer Masterclass Topfiscalist 2009 - Van essay naar artikel
 • Menzis, Rotterdam - Corresponderen
 • Ministerie van Financiën - Beleidsrapportage en NT2
 • Parket Rotterdam - Rapporteren: bewijswijzers voor de O.v.J.
 • Penitentiaire Inrichtingen - Rapporteren en Corresponderen
 • Politie Hollands Midden - Correct Nederlands
 • PWN, Waterleidingbedrijf Noord-Holland - Notuleren
 • Rechtbank Rotterdam - Corresponderen en Correct Nederlands
 • Rijkswaterstaat, Den Haag - Rapporteren
 • Servex, Utrecht - Tekstschrijven
 • STEW, Amsterdam - Rapporteren over cliënten voor UWV en CWI
 • Stichting Radius, Haarlem - Schrijfvaardigheid
 • UvA, Administratief Centrum - Overtuigen en activeren per e-mail
 • ZonMw, Den Haag - Corresponderen


Advies
Optimalisering van bedrijfsprocessen via standaardcorrespondentie, formats en/of taalhuisstijl

 • ZonMw, Den Haag
 • STEW, Amsterdam
 • Penitentiaire Inrichting, Haarlem
 • Parket, Rotterdam
 • Domeinen Roerende Zaken, Apeldoorn

 

 

 

... en de eindredactie van de bedrijfsfolders en webteksten van alle ondernemers die deelnamen aan de training Schrijven voor je bedrijf.

Meer info: Open trainingen