Lowland Media (A'dam): 020-679.62.42 - Internet marketing en webdesign. Website bureau met persoonlijke en professionele aanpak. Oplossingen voor uw internet vraagstuk is ons dagelijks werk. www.lowlandmedia.nl
Kuipers tekst en training Communicatie- en tekstbureau voor sterke concepten en doeltreffende middelen. Training:Praktische schrijftrainingen: beter, sneller en met meer plezier leren schrijven Tekstproductie: Voor doeltreffende en lezersgerichte teksten Optimalisering van bedrijfsprocessen via - standaardcorrespondentie - formats - taalhuisstijl Schrijftrainingen voor startende en gevestigde ondernemers: folders en webteksten schrijven voor het eigen bedrijf. Incompany schrijftrainingen voor bedrijven, overheden en de non-profitsector. Individuele schrijfcoaching voor ondernemers, medewerkers en particulieren. Tekstwerk: schrijven, redigeren, corrigeren. Standaardcorrespondentie en formats: analyseren, (her)schrijven. Taalhuisstijl: ontwikkelen en implementeren. Kuipers tekst en training (1994) is een trainings- en adviesbureau voor schriftelijke communicatie. Na haar studie Nederlandse taal- en Letterkunde (UvA) was Irene Kuipers geruime tijd werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs. Sinds 1987 werkt zij als tekstschrijver, trainer en adviseur voor overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Daarnaast begeleidt zij startende, doorstartende en gevestigde ondernemers bij het schrijven van teksten voor hun bedrijf. Kuipers tekst en training werkt samen met professionele communicatietrainers, tekstschrijvers, redacteuren en vormgevers. Verder onderhoudt zij goede contacten met organisaties die startende ondernemers adviseren en begeleiden, zoals STEW en de Ondernemershuizen in Amsterdam. Een eigen bedrijf? Schrijf zelf uw teksten voor web of folder Veel startende en gevestigde ondernemers namen de uitdaging aan. Zij - volgden 4 dagdelen schrijftraining - maakten 5 gerichte huiswerkopdrachten - kregen veel tekstcommentaar - lieten de eindredactie aan de trainer over en sloten de training af met de verlangde tekst Kuipers tekst en training E info@kuiperstekstentraining.nl W www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl


Standaardcorrespondentie

Hoe eigentijds zijn uw standaardbrieven? En hoeveel zijn het er eigenlijk? Vaak komen er in de loop van de tijd ongemerkt allerlei varianten van de oorspronkelijke brieven in omloop, waardoor de gebruikers het overzicht kwijtraken. Door van tijd tot tijd de bezem erdoor te halen, kunt u het aantal standaardbrieven terugbrengen tot een hanteerbare hoeveelheid. Wij adviseren u hierbij graag en moderniseren desgewenst de brieven in één moeite door.


Een vernieuwd pakket brieven in zes stappen

1) U inventariseert de standaardbrieven:
    welke brieven zijn er, welke zijn overbodig en welke ontbreken?

2) We stellen de nieuwe schrijfstijl in goed overleg vast:
    stijl- en structuurafspraken.

3) U ontvangt een transparante offerte over planning en kosten.

4) Wij ontvangen het tekstmateriaal digitaal.

5) We herschrijven de standaardbrieven:
    eerst een paar op proef, dan het hele pakket.

6) U controleert de nieuwe brieven;
    wij passen aan wat u veranderd wilt zien.

 


  • opgeschoonde bestanden
  • overzichtelijk aantal brieven
  • eigentijds taalgebruik
  • persoonlijke toonzetting

 

 

Alternatief

Uw medewerkers volgen incompany een gerichte schrijftraining. Daarna herschrijven ze de standaard-correspondentie onder supervisie van de trainer.

Meer info: Incompany