Kuipers tekst en training Communicatie- en tekstbureau voor sterke concepten en doeltreffende middelen. Training:Praktische schrijftrainingen: beter, sneller en met meer plezier leren schrijven Tekstproductie: Voor doeltreffende en lezersgerichte teksten Optimalisering van bedrijfsprocessen via - standaardcorrespondentie - formats - taalhuisstijl Schrijftrainingen voor startende en gevestigde ondernemers: folders en webteksten schrijven voor het eigen bedrijf. In-company schrijftrainingen voor bedrijven, overheden en de non-profitsector. Individuele schrijfcoaching voor ondernemers, medewerkers en particulieren. Tekstwerk: schrijven, redigeren, corrigeren. Standaardcorrespondentie en formats: analyseren, (her)schrijven. Taalhuisstijl: ontwikkelen en implementeren. Kuipers tekst en training (1994) is een trainings- en adviesbureau voor schriftelijke communicatie. Na haar studie Nederlandse taal- en Letterkunde (UvA) was Irene Kuipers geruime tijd werkzaam als docent Nederlands in het voortgezet en hoger onderwijs. Sinds 1987 werkt zij als tekstschrijver, trainer en adviseur voor overheid, bedrijfsleven en non-profitorganisaties. Daarnaast begeleidt zij startende, doorstartende en gevestigde ondernemers bij het schrijven van teksten voor hun bedrijf. Kuipers tekst en training werkt samen met professionele communicatietrainers, tekstschrijvers, redacteuren en vormgevers. Verder onderhoudt zij goede contacten met organisaties die startende ondernemers adviseren en begeleiden, zoals STEW en de Ondernemershuizen in Amsterdam. Een eigen bedrijf? Schrijf zelf uw teksten voor web of folder Veel startende en gevestigde ondernemers namen de uitdaging aan. Zij - volgden 4 dagdelen schrijftraining - maakten 5 gerichte huiswerkopdrachten - kregen veel tekstcommentaar - lieten de eindredactie aan de trainer over en sloten de training af met de verlangde tekst Kuipers tekst en training E info@kuiperstekstentraining.nl W www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl
 www.kuiperstekstentraining.nl


Taalhuisstijl

Met welke stijl en toonzetting u uw klanten benadert, welke briefstructuur u kiest en hoe u met interne taalkwesties omgaat, kunt u vastleggen in een taalhuisstijl. U waarborgt daarmee de eenheid in uw taaluitingen en dat mes snijdt aan twee kanten. Voor externe klanten is uw organisatie consistent en herkenbaar. Intern geeft u uw schrijvende medewerkers met zulke richtlijnen veel houvast. Wij ontwikkelen en implementeren graag samen met u een taalhuisstijl die past bij uw organisatie.

Breed draagvlak
Als u een breed draagvlak voor de nieuwe taalhuisstijl belangrijk vindt, bevelen wij de installatie van een werkgroep aan waarin verschillende geledingen van de organisatie vertegenwoordigd zijn. Dus niet alleen een lid van het MT en een communicatie-medewerker, maar ook een secretaresse en iemand van het middle management.

Werkwijze
Bij het ontwikkelen van een taalhuisstijl moeten veel keuzes worden gemaakt ten aanzien van taal en structuur. Het 'voorbakken' van die keuzes doen wij: we leggen de werkgroep verschillende alternatieven voor. De discussie die daarover ontstaat, begeleiden we deskundig en adequaat en we nemen ook de verslaglegging voor onze rekening. Is de nieuwe taalhuisstijl gereed, dan is de implementatie ervan de volgende stap. Ook daarover adviseren we u graag.


  • uniformiteit in al uw taaluitingen
  • heldere richtlijnen
  • breed draagvlak


Zo maar wat eenvoudige voorbeelden:

Briefstructuur
direct, semi-direct of indirect

Aanhef
Geachte heer/mevrouw,
Geachte heer of mevrouw, of:
Geachte mevrouw of mijnheer

Data
11 april jl.
11 april jongstleden of:
11 april 2023

Stijl
dienaangaande of daarover
derhalve of dus
zulks of dat
met betrekking tot of over

Slot
Met vriendelijke groet of Hoogachtend